Tuần Thánh Jerusalem trời nắng đẹp, nhưng se lạnh. Dưới sự hướng dẫn của Lm. Nguyễn Tầm Thường, những tà áo Việt Nam đã dâng lễ trên đồi Thánh Giá. Thánh lễ hiến tế của Đồi Golgotha với Mẹ Maria hơn hai ngàn năm xưa.